Gå til hovedinnhold

Bromin tabletter

Bromin tabletter brukes til å sikre vann-hygiene i utendørs boblebad og er et fullverdig alternativ til klor. Med bromin tabletter skal det alltid benyttes en flottør.

Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca. 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.  

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP og reguler alkaliteten om nødvendig.