Slik lokaliserer du et brudd på ledningen.

For å finne brudd på ledningen går du enkelt over ledningen fra kontroller og inn til motorenheten.