Gå til hovedinnhold

PH- Verdi

PH-verdien måler du ved bruk av teststrips. Lys farge på teststrips indikerer at PH-verdien er lav ,og en mørk farge indikerer at PH-verdien er for høy.

Dersom du har opplevd for lav pH verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet. 

Alkalitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.