Gå til hovedinnhold

SpaFrog

SpaFrog er et klorfritt alternativ og et substitutt for bromin tabletter. Dette middelet er vanligst å benytte på hytter ettersom det har lang varighet. Den gule patronen inneholder bromin, altså selve middelet som dreper bakterier, mens den blå patronen inneholder mineraler. 

Til SpaFrog er det sterkt anbefalt å starte med å benytte SpaCare SpaChock for å sjokkbehandle vannet. Deretter setter du hver av patronene på 2 i åpning og holder det slik den gjenværende perioden med det samme vannet. Dersom du kjenner at det er mer middel igjen i patronen etter vannskifte kan du benytte samme patron til den er tom.